ประกาศ ลบไอเทม จาก ID ผู้กระทำผิด จาก Bug กิจกรรม Monster Hunter King!!

ทีมงาน Luna X Online สวัสดีค่ะ

เนื่องจาก Patch กิจกรรม ที่ผ่านมา ส่งผลให้กิจกรรม Monster Hunter King!! พบปัญหา Bug
ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อตัวเกมและผู้เล่น ทางทีมงานเล็งเห็นแล้วว่า จะดำเนินการ ลบไอเทม
จาก Bug ดังกล่าวออกจากไอดี ดังต่อไปนี้ค่ะ

:: รายชื่อ ID ที่ดำเนินการลบไอเทม ::
 timaruXXXX@gmail.com
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 22
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 22
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 22
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 22
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 22
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 12

magnus.barbXXXX@gmail.com
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 22
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 22
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 22
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 22
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 22
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 18

kinshXXXX@hotmail.com
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 15
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 15
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 15
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 15
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 15
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 6

nopponXXXXX

จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 15
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 15
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 15
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 15
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 15
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 7

fuseXXXXX
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 14
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 14
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 14
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 14
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 14
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 14

miniheart.mXXXXX@outlook.com
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 13
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 13
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 13
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 13
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 12
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 8

bebee1XXXXX
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 12
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 12
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 12
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 12
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 11
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 8

chariXXXXX
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 12
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 12
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 11
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 11
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 11
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 10

pondXXXXX
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 11
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 11
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 11
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 11
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 11
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 7

 atenzwaXXXXX@gmail.com
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 10
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 10
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 10
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 10
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 10
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 6

099356XXXX (หมายเลขโทรศัพท์)
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 10
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 10
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 10
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 10
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 9
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 7

08295XXXXX
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 9
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 9
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 9
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 9
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 9
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 6

toyzXXXXX@hotmail.com
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 8
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 8
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 8
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 8
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 8
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 8

anucha.jacXXXXX@gmail.com
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 8
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 8
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 8
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 8
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 8
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 0

excellentXXXXX@gmail.com
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 7
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 0

lunaxXXXXX@gmail.com
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 7
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 0
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 0
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 0
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 0
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 0

dobledaXXXXX@gmail.com
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 0
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 0
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 0

anucha.jacXXXXX@gmail.com
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 0

nanityXXXXX@gmail.com
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 0
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 0
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 0
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 0
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 0

nanityapaXXXXX@gmail.com
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 0

093515XXXX (หมายเลขโทรศัพท์)
จำนวนรับเควสขั้นที่ 1  : 6
จำนวนรับเควสขั้นที่ 2  : 0
จำนวนรับเควสขั้นที่ 3  : 0
จำนวนรับเควสขั้นที่ 4  : 0
จำนวนรับเควสขั้นที่ 5  : 0
จำนวนรับเควสขั้นที่ 6  : 0ติดตามข้อมูลข่าวสาร อัปเดตต่างๆ แบบจัดเต็ม
อยากรู้ก่อนใคร ไม่พลาดข่าววงใน คลิกแบนเนอร์ด้านล่างได้เลยจ้า!


ทีมงาน Luna X Online
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
*ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า