กิจกรรม Online Time

กิจกรรม Online – Time 

เริ่มต้นกิจกรรม : 3 สิงหาคม 2560 นับตั้งแต่เวลาที่ผู้เล่น Log-in เข้าเกม
สิ้นสุดกิจกรรม : 9 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 น.

:: รายละเอียดของรางวัล ::

** วิธีรับของรางวัล ** 

เมื่อผู้เล่นออนไลน์ครบเงื่อนไขกิจกรรม ของรางวัลจะถูกส่งไปยังจดหมาย
ผู้เล่นต้องเปิดตู้จดหมายเพื่อกดรับของรางวัล

ทีมงาน Luna X Online
ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น.
อัพเดทวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า