กิจกรรม Monster Hunter King!!

 กิจกรรม Monster Hunter King!! 

ระยะเริ่มกิจกรรม :: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
ระยะเวลาสิ้นสุด :: วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

:: รายละเอียดของรางวัล ::
** ไม่สามารถแลกเปลี่ยนไอเทมได้ **

**เงื่อนไข
– สามารถทำเควสได้เฉพาะตัวละคร Level 20 ขึ้นไปเท่านั้น
– สามารถรับเควสได้ที่ NPC มาจีน่า โจนส ที่เมือง อัลเคอร์ฮาร์เบอร์
– เควสจะมีทั้งหมด 6 ขั้น และจะนับจำนวนมอนสเตอร์ใหม่ในทุกๆขั้น จะไม่นับต่อจากขั้นเดิม
 

Step 1 (สังหาร Monster จำนวน 1,000 ตัว) ต้องการเลเวลตัวละคร 20

วันที่รูปไอเทมจำนวน
1[ชิ้นส่วนรูน][ถุงสุ่ม][ระดับ E]5 ชิ้น
2[กิจกรรม] เซ็ตบูสเตอร์ (300%)3 ชิ้น
3เพิ่ม Paragon Point (100Point)1 ชิ้น
4[กล่องสุ่ม] กล่องคุ้กกี้สัตว์เลี้ยง3 ชิ้น
5[รูนสัตว์เลี้ยง] กล่องสุ่มขั้นที่ 12 ชิ้น


Step 2 (สังหาร Monster จำนวน 5,000 ตัวต้องการเลเวลตัวละคร 30

วันที่รูปไอเทมจำนวน
1 พ.ย.[กล่องเลือก][รูน][ระดับ E]-ยูทิลิตี้1 ชิ้น
2 พ.ย.[กล่องเลือก][รูน][ระดับ E]-ป้องกัน1 ชิ้น
3 พ.ย.[กล่องเลือก][รูน][ระดับ E]-โจมตี1 ชิ้น
4 พ.ย.[กิจกรรม] เซ็ตบูสเตอร์ (300%)5 ชิ้น
5 พ.ย.เพิ่ม Paragon Point (100Point)3 ชิ้น
6 พ.ย.[กล่องสุ่ม] กล่องคุ้กกี้สัตว์เลี้ยง3 ชิ้น
7 พ.ย.[รูนสัตว์เลี้ยง] กล่องสุ่มขั้นที่ 22 ชิ้น


Step 3 (สังหาร Monster จำนวน 10,000 ตัวต้องการเลเวลตัวละคร 40

วันที่รูปไอเทมจำนวน
1 พ.ย.[กล่องเลือก][รูน][ระดับ D]-ยูทิลิตี้1 ชิ้น
2 พ.ย.[กล่องเลือก][รูน][ระดับ D]-ป้องกัน1 ชิ้น
3 พ.ย.[กล่องเลือก][รูน][ระดับ D]-โจมตี1 ชิ้น
4 พ.ย.[กิจกรรม] เซ็ตบูสเตอร์ (500%)5 ชิ้น
5 พ.ย.เพิ่ม Paragon Point (100Point)3 ชิ้น
6 พ.ย.[กล่องสุ่ม] กล่องคุ้กกี้สัตว์เลี้ยง5 ชิ้น
7 พ.ย.[รูนสัตว์เลี้ยง] กล่องสุ่มขั้นที่ 32 ชิ้น


Step 4 (สังหาร Monster จำนวน 30,000 ตัวต้องการเลเวลตัวละคร 50

วันที่รูปไอเทมจำนวน
1[กล่องเลือก][รูน][ระดับ C]-ยูทิลิตี้1 ชิ้น
2[กล่องเลือก][รูน][ระดับ C]-ป้องกัน1 ชิ้น
3[กล่องเลือก][รูน][ระดับ C]-โจมตี1 ชิ้น
4[กิจกรรม] เซ็ตบูสเตอร์ (500%)5 ชิ้น
5เพิ่ม Paragon Point (100Point)5 ชิ้น
6[กล่องสุ่ม] กล่องคุ้กกี้สัตว์เลี้ยง5 ชิ้น
7[รูนสัตว์เลี้ยง] กล่องสุ่มขั้นที่ 42 ชิ้น


Step 5 (สังหาร Monster จำนวน 50,000 ตัวต้องการเลเวลตัวละคร 60

ลำดับรูปไอเทมจำนวน
1[กล่องเลือก][รูน][ระดับ B]-ยูทิลิตี้1 ชิ้น
2[กล่องเลือก][รูน][ระดับ B]-ป้องกัน1 ชิ้น
3[กล่องเลือก][รูน][ระดับ B]-โจมตี1 ชิ้น
4[กิจกรรม] เซ็ตบูสเตอร์ (1,000%)5 ชิ้น
5เพิ่ม Paragon Point (100Point)5 ชิ้น
6[กล่องสุ่ม] กล่องคุ้กกี้สัตว์เลี้ยง5 ชิ้น
7[รูนสัตว์เลี้ยง] กล่องสุ่มขั้นที่ 52 ชิ้น


Step 6 (สังหาร Monster จำนวน 100,000 ตัวต้องการเลเวลตัวละคร 70

ลำดับรูปไอเทมจำนวน
1[กล่องเลือก][รูน][ระดับ A]-ยูทิลิตี้1 ชิ้น
2[กล่องเลือก][รูน][ระดับ A]-ป้องกัน1 ชิ้น
3[กล่องเลือก][รูน][ระดับ C]-โจมตี1 ชิ้น
4[กิจกรรม] เซ็ตบูสเตอร์ (1,000%)10 ชิ้น
5เพิ่ม Paragon Point (100Point)10 ชิ้น
6[กล่องสุ่ม] กล่องคุ้กกี้สัตว์เลี้ยง5 ชิ้น
7[รูนสัตว์เลี้ยง] กล่องสุ่มขั้นที่ 62 ชิ้น

* เควสจะเริ่มนับจำนวนการสังหาร Monster ใหม่ในทุกๆขั้น *


ติดตามข้อมูลข่าวสาร อัปเดตต่างๆ แบบจัดเต็ม
อยากรู้ก่อนใคร ไม่พลาดข่าววงใน คลิกแบนเนอร์ด้านล่างได้เลยจ้า!


ทีมงาน Luna X Online
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า