ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ma

ทีมงาน Luna X Onlineสวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ฉุกเฉินในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 10.00 น.* เพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ค่ะ

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง

– เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์


ทีมงาน Luna X Online
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 20.00 น.
*ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า