ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ma

ทีมงาน Luna X Onlineสวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ฉุกเฉินในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 15.00 น.* เพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ค่ะ

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง

– ปรับปรุงระบบความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์


ทีมงาน Luna X Online
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น.
*ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า