ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ma

ทีมงาน Luna X Onlineสวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ฉุกเฉินในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 11.15 น. – 16.15 น.* เพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ค่ะ

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง

– แก้ไขปัญหา Blue Chip


ทีมงาน Luna X Online
ประกาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.34 น.
*ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า