กิจกรรม ออนไลน์สะสมเวลารับไอเทม ฟรี!!

 กิจกรรม ออนไลน์สะสมเวลารับไอเทม ฟรี!! 

ระยะเริ่มกิจกรรม :: วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 18.00 น. (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
ระยะเวลาสิ้นสุด :: วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

:: รายละเอียดของรางวัล ::
** ไม่สามารถแลกเปลี่ยนไอเทมได้ **

วันจันทร์ – ศุกร์ 

ระยะเวลารูปไอเทมจำนวน
1 ชั่วโมง[E] ผลไม้แห่งชีวิต30 ชิ้น
2 ชั่วโมง[E] ผลไม้แห่งเวทย์30 ชิ้น
3 ชั่วโมง[สัตว์เลี้ยง][E] ยาแมนเดอลุส (FP20%)50 ชิ้น
4 ชั่วโมง[สัตว์เลี้ยง][E] กล่องสุ่มระดับสูง
( 2 – 4 ดาว)
50 ชิ้น
5 ชั่วโมงเพิ่ม Paragon Point (1 Point)1 ชิ้น
6 ชั่วโมง[III] ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์สัตว์เลี้ยง 100%
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
3 ชิ้น
7 ชั่วโมง[III] ใบสั่งเพิ่มค่าฝึกฝน 100%
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
3 ชิ้น
8 ชั่วโมง[III] ลูกกวาดเพิ่มสถานะทั้งหมด +50
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
1 ชิ้น
9 ชั่วโมง[III] ลูกกวาดเพิ่มความคล่องแคล่ว +100
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
1 ชิ้น
10 ชั่วโมงลูกกวาดเพิ่มพลัง +100
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
1 ชิ้น
11 ชั่วโมงลูกกวาดเพิ่มความฉลาด +100
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
1 ชิ้น
12 ชั่วโมง[สัตว์เลี้ยง][E] กล่องสุ่มระดับสูง
( 2 – 4 ดาว)
1 ชิ้น

เฉพาะวัน เสาร์ – อาทิตย์ 

ระยะเวลารูปไอเทมจำนวน
1 ชั่วโมง[E] ผลไม้แห่งชีวิต30 ชิ้น
2 ชั่วโมง[E] ผลไม้แห่งเวทย์30 ชิ้น
3 ชั่วโมง[สัตว์เลี้ยง][E] ยาแมนเดอลุส (FP20%)50 ชิ้น
4 ชั่วโมง[สัตว์เลี้ยง][E] กล่องสุ่มระดับสูง
( 2 – 4 ดาว)
1 ชิ้น
5 ชั่วโมงเพิ่ม Paragon Point (1 Point)5 ชิ้น
6 ชั่วโมง[III] ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์สัตว์เลี้ยง 100%
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
3 ชิ้น
7 ชั่วโมง[III] ใบสั่งเพิ่มค่าฝึกฝน 100%
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
3 ชิ้น
8 ชั่วโมง[III] ลูกกวาดเพิ่มสถานะทั้งหมด +50
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
1 ชิ้น
9 ชั่วโมง[III] ลูกกวาดเพิ่มความคล่องแคล่ว +100
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
1 ชิ้น
10 ชั่วโมงลูกกวาดเพิ่มพลัง +100
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
1 ชิ้น
11 ชั่วโมงลูกกวาดเพิ่มความฉลาด +100
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
1 ชิ้น
12 ชั่วโมง[สัตว์เลี้ยง][E] กล่องสุ่มระดับสูง
( 2 – 4 ดาว)
1 ชิ้น
13 ชั่วโมงบูสเตอร์ค่าประสบการณ์ (300%)
ระยะเวลา 1 วัน
1 ชิ้น
14 ชั่วโมง
*เฉพาะวันเสาร์*
เพิ่ม Paragon Point (10 Point)5 ชิ้น
14 ชั่วโมง
*เฉพาะวันอาทิตย์*
เพิ่ม Paragon Point (10 Point)5 ชิ้น
15 ชั่วโมง
*เฉพาะวันเสาร์*
เซ็ตบูสเตอร์ (500%)3 ชิ้น
15 ชั่วโมง
*เฉพาะวันอาทิตย์*
เซ็ตบูสเตอร์ (500%)3 ชิ้น

* แต่ละรางวัลรับได้ 1 ครั้ง/ตัวละคร *
* ระบบจะเริ่มนับจำนวนชั่วโมงใหม่เมื่อเวลา 23.59 น. ของทุกวัน *

** วิธีรับของรางวัล ** 

เมื่อผู้เล่นออนไลน์ครบเงื่อนไขกิจกรรม ของรางวัลจะถูกส่งไปยังจดหมาย
ผู้เล่นสามารถเปิดตู้จดหมายเพื่อกดรับของรางวัล


ติดตามข้อมูลข่าวสาร อัปเดตต่างๆ แบบจัดเต็ม
อยากรู้ก่อนใคร ไม่พลาดข่าววงใน คลิกแบนเนอร์ด้านล่างได้เลยจ้า!


ทีมงาน Luna X Online
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า