กิจกรรม ออนไลน์สะสมเวลารับไอเทม ฟรี!!!

 กิจกรรม ออนไลน์สะสมเวลารับไอเทม ฟรี!! 

ระยะเริ่มกิจกรรม :: วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
ระยะเวลาสิ้นสุด :: วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

:: รายละเอียดของรางวัล ::
** ไม่สามารถแลกเปลี่ยนไอเทมได้ **

วันจันทร์ – ศุกร์ 

ระยะเวลารูปไอเทมจำนวน
1 ชั่วโมง[E] ผลไม้แห่งชีวิต50 ชิ้น
2 ชั่วโมง[E] ผลไม้แห่งเวทย์50 ชิ้น
3 ชั่วโมง[II] ลูกกวาดเพิ่มสถานะทั้งหมด +50 (6 ชม.)1 ชิ้น
4 ชั่วโมง[II] ลูกกวาดเพิ่มความคล่องแคล่ว +100 (6 ชม.)1 ชิ้น
5 ชั่วโมง[II] ลูกกวาดเพิ่มพลัง +100 (6 ชม.)1 ชิ้น
6 ชั่วโมง[II] ลูกกวาดเพิ่มความฉลาด +100 (6 ชม.)1 ชิ้น
7 ชั่วโมง[II] ลูกกวาดเพิ่มจิตใจ +100 (6 ชม.)1 ชิ้น
8 ชั่วโมง[II] ลูกกวาดเพิ่มความแข็งแรง +100 (6 ชม.)1 ชิ้น
9 ชั่วโมงเพิ่ม Paragon Point (10Point)1 ชิ้น
10 ชั่วโมง[III] ยาเพิ่ม HP สูงสุด +30% (6 ชม.)1 ชิ้น
11 ชั่วโมง[III] ยาเพิ่ม MP สูงสุด +30% (6 ชม.)1 ชิ้น
12 ชั่วโมง[III] ยาเพิ่ม HP สัตว์เลี้ยง +30% (6 ชม.)1 ชิ้น

เฉพาะวัน เสาร์ – อาทิตย์ 

ระยะเวลารูปไอเทมจำนวน
1 ชั่วโมง[E] ผลไม้แห่งชีวิต50 ชิ้น
2 ชั่วโมง[E] ผลไม้แห่งเวทย์50 ชิ้น
3 ชั่วโมง[II] ลูกกวาดเพิ่มสถานะทั้งหมด +50 (6 ชม.)1 ชิ้น
4 ชั่วโมง[II] ลูกกวาดเพิ่มความคล่องแคล่ว +100 (6 ชม.)1ชิ้น
5 ชั่วโมง[II] ลูกกวาดเพิ่มพลัง +100 (6 ชม.)1ชิ้น
6 ชั่วโมง[II] ลูกกวาดเพิ่มความฉลาด +100 (6 ชม.)1 ชิ้น
7 ชั่วโมง[II] ลูกกวาดเพิ่มจิตใจ +100 (6 ชม.)1 ชิ้น
8 ชั่วโมง[II] ลูกกวาดเพิ่มความแข็งแรง +100 (6 ชม.)1 ชิ้น
9 ชั่วโมงเพิ่ม Paragon Point (10Point)1 ชิ้น
10 ชั่วโมง[III] ยาเพิ่ม HP สูงสุด +30% (6 ชม.)1 ชิ้น
11 ชั่วโมง[III] ยาเพิ่ม MP สูงสุด +30% (6 ชม.)1 ชิ้น
12 ชั่วโมง[III] ยาเพิ่ม HP สัตว์เลี้ยง +30% (6 ชม.)1 ชิ้น
13 ชั่วโมง
*เฉพาะวันเสาร์*
เพิ่ม Paragon Point (100Point)
1 ชิ้น
13 ชั่วโมง
*เฉพาะวันอาทิตย์*
[สัตว์เลี้ยง][E] ยาแมนเดอลุส (FP20%)100 ชิ้น
14 ชั่วโมง
*เฉพาะวันเสาร์*
[เอนชานท์] ใบสั่งเพิ่มอัตรา 30%1 ชิ้น
14 ชั่วโมง
*เฉพาะวันอาทิตย์*
[กิจกรรม] เซ็ทบูสเตอร์ 500%1 ชิ้น
15 ชั่วโมง
*เฉพาะวันเสาร์*
[กิจกรรม] เซ็ทบูสเตอร์ 300%1 ชิ้น
15 ชั่วโมง
*เฉพาะวันอาทิตย์*
[สัตว์เลี้ยง] คุกกี้ของขวัญ (Exp+50000)2 ชิ้น

* แต่ละรางวัลรับได้ 1 ครั้ง/ตัวละคร *
* ระบบจะเริ่มนับจำนวนชั่วโมงใหม่เมื่อเวลา 23.59 น. ของทุกวัน *
**กรุณาเข้าเกมใหม่อีกครั้งเพื่อรับของในวันถัดไปทุกครั้งค่ะ**


ติดตามข้อมูลข่าวสาร อัปเดตต่างๆ แบบจัดเต็ม
อยากรู้ก่อนใคร ไม่พลาดข่าววงใน คลิกแบนเนอร์ด้านล่างได้เลยจ้า!


ทีมงาน Luna X Online
ประกาศวันที่ 6 กันยายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า