ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ฉุกเฉิน วันที่ 2 กรกฏาคม 2561

ma

ทีมงาน Luna X Onlineสวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ฉุกเฉินในวันที่ 2 กรกฏาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 13.00 น.* เพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ค่ะ

รายละเอียดในการปิดปรับปรุง

– ปรับปรุงระบบ Network


ทีมงาน Luna X Online
ประกาศวันที่ 2 กรกฏาคม 2561
*ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า