กิจกรรมจัดหนักต้อนรับผู้เล่น!!

Luna X Online กิจกรรม จัดหนักต้อนรับผู้เล่น!!

 กิจกรรมต้อนรับผู้เล่นใหม่!!
 กิจกรรมต้อนรับการกลับมา!!
 กิจกรรมขอบคุณสำหรับผู้เล่นปัจจุบัน


:: ตัวอย่างไอเทมกิจกรรม ::
[ชุด] เซ็ทลูน่าเรนเจอร์บลู_เวทย์ (30วัน)
 All Stats +100
 MP 5000HP 5000


 

:: ระยะเวลากิจกรรม ::
ระยะเวลาเริ่มกิจกรรม :: วันที่ 4 ตุลาคม เวลา 15.00 น. (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
ระยะเวลาสิ้นสุด :: วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 23.59 น. (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

:: รายละเอียดกิจกรรม ::
ผู้เล่นที่สร้างไอดีตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) เป็นต้นไป
จะได้รับไอเทม [กิจกรรม] กล่องต้อนรับผู้เล่นใหม่ ทันที!! จำนวน 1 กล่อง
** ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้**

:: เงื่อนไขกิจกรรม ::

เมื่อผู้เล่นสร้างไอดีในช่วงระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้ จะได้รับไอเทม ตามระดับเลเวล ดังนี้
1.1[กิจกรรม] กล่องต้อนรับ[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ1 **ไอเทมสามารถเปิดได้ในระดับ เลเวล 1**

รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
 ใบสั่งเคลื่อนที่อิสระ 30 วัน1ใบสั่งเรียกโกดัง 30 วัน1
[กิจกรรม] เซ็ทคอสตูมผู้เล่นใหม่
ระดับ A

(ลูน่าเรนเจอร์_บลู)(ระยะเวลา 30 วัน)
1เซ็ทตกแต่งผู้เล่นใหม่
(ผ้าคลุม,เครื่องประดับ)
(ระยะเวลา 30 วัน)
1
เอกสารคำสั่งเพิ่มช่องเก็บของ1[กิจกรรม]พรแห่งลูน่า
ระยะเวลา 30 วัน
1
กิจกรรม] กล่องต้อนรับ
[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ2
1


1.2 [กิจกรรม] กล่องต้อนรับ[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ2 **ไอเทมสามารถเปิดได้ในระดับ เลเวล 10**

รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
กิจกรรม] กล่องต้อนรับ
[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ3
1(lV)ยาเพิ่ม HP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1
(lV)ยาเพิ่ม MP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1[III] ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์ +100% (1 ชั่วโมง)20
[6 ครั้ง] เครื่องป้องกันถูกหักค่าประสบกาณ์ (1 ชั่วโมง)1[กิจกรรม] กล่องเลือกสิ่งขี่
ผู้เล่นใหม่(ระยะเวลา 15 วัน)
1
[สัตว์เลี้ยง 4 ดาว] กล่องสุ่ม1เอกสารคำสั่งเพิ่มช่องเก็บของ1
[สัตว์เลี้ยง] ยาแมนเดอลุส (FP20%)100

1.3 [กิจกรรม] กล่องต้อนรับ[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ3 **ไอเทมสามารถเปิดได้ในระดับ เลเวล 20**

รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
กิจกรรม] กล่องต้อนรับ
[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ4
1(lV)ยาเพิ่ม HP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1
(lV)ยาเพิ่ม MP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1[III] ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์ +100% (1 ชั่วโมง)20
[กิจกรรม] กล่องเซ็ตอุปกรณ์[ผู้เล่นใหม่] Lv.21-251[ออปชัน] หินนักปราชญ์ (Lv.1~40)10
เอกสารเพิ่มช่องโกดัง1

1.4 [กิจกรรม] กล่องต้อนรับ[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ4 **ไอเทมสามารถเปิดได้ในระดับ เลเวล 25**

รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
กิจกรรม] กล่องต้อนรับ
[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ5
1(lV)ยาเพิ่ม HP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1
(lV)ยาเพิ่ม MP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1[III] ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์ +100% (1 ชั่วโมง)20
[กิจกรรม] กล่องเซ็ตอุปกรณ์[ผู้เล่นใหม่] Lv.26-301[ออปชัน] หินนักปราชญ์ (Lv.1~40)10
[ชิ้นส่วนรูน][ถุงสุ่ม]ระดับ E1

1.5 [กิจกรรม] กล่องต้อนรับ[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ5 **ไอเทมสามารถเปิดได้ในระดับ เลเวล 30**

รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
กิจกรรม] กล่องต้อนรับ
[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ6
1(lV)ยาเพิ่ม HP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1
(lV)ยาเพิ่ม MP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1[III] ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์ +100% (1 ชั่วโมง)20
[กิจกรรม] กล่องเซ็ตอุปกรณ์[ผู้เล่นใหม่] Lv.31-351[ออปชัน] หินนักปราชญ์ (Lv.1~40)10
เพิ่ม Paragon Point 1001

1.6 [กิจกรรม] กล่องต้อนรับ[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ6 **ไอเทมสามารถเปิดได้ในระดับ เลเวล 35**

รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
กิจกรรม] กล่องต้อนรับ
[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ7
1(lV)ยาเพิ่ม HP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1
(lV)ยาเพิ่ม MP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1[III] ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์ +100% (1 ชั่วโมง)20
[กิจกรรม] กล่องเซ็ตอุปกรณ์[ผู้เล่นใหม่] Lv.36-401[ออปชัน] หินนักปราชญ์ (Lv.1~40)10
[กล่องเลือก][รูน] [ระดับ D]-โจมตี1[กล่องเลือก][รูน] [ระดับ D]-ป้องกัน1
[กล่องเลือก][รูน] [ระดับ D]-ยูทิลิตี้1

1.7 [กิจกรรม] กล่องต้อนรับ[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ7 **ไอเทมสามารถเปิดได้ในระดับ เลเวล 40**

รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
กิจกรรม] กล่องต้อนรับ
[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ8
1(lV)ยาเพิ่ม HP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1
(lV)ยาเพิ่ม MP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1[III] ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์ +100% (1 ชั่วโมง)30
[กิจกรรม] กล่องเซ็ตอุปกรณ์[ผู้เล่นใหม่] Lv.41-451[ออปชัน] หินนักปราชญ์ (Lv.1~40)10
[สัตว์เลี้ยง 5 ดาว] กล่องสุ่ม1[สัตว์เลี้ยง] ยาแมนเดอลุส (FP20%)100

1.8 [กิจกรรม] กล่องต้อนรับ[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ8 **ไอเทมสามารถเปิดได้ในระดับ เลเวล 45**

รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
กิจกรรม] กล่องต้อนรับ
[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ9
1(lV)ยาเพิ่ม HP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1
(lV)ยาเพิ่ม MP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1[III] ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์ +100% (1 ชั่วโมง)35
[กิจกรรม] กล่องเซ็ตอุปกรณ์[ผู้เล่นใหม่] Lv.46-501[ออปชัน] หินนักปราชญ์ (Lv.1~40)10
เพิ่ม Paragon Point 1002

1.9 [กิจกรรม] กล่องต้อนรับ[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ9 **ไอเทมสามารถเปิดได้ในระดับ เลเวล 50**

รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
กิจกรรม] กล่องต้อนรับ
[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ10
1(lV)ยาเพิ่ม HP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1
(lV)ยาเพิ่ม MP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1[III] ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์ +100% (1 ชั่วโมง)40
[กิจกรรม] กล่องเซ็ตอุปกรณ์[ผู้เล่นใหม่] Lv.51-551[ออปชัน] หินนักปราชญ์ (Lv.1~40)10
(E)+5 เพร่า5(E)+5 มูนไลท์สโตน5

1.10 [กิจกรรม] กล่องต้อนรับ[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ10 **ไอเทมสามารถเปิดได้ในระดับ เลเวล 55**

รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
กิจกรรม] กล่องต้อนรับ
[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ11
1(lV)ยาเพิ่ม HP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1
(lV)ยาเพิ่ม MP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1[III] ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์ +100% (1 ชั่วโมง)45
[กิจกรรม] กล่องเซ็ตอุปกรณ์[ผู้เล่นใหม่] Lv.56-601[ออปชัน] หินนักปราชญ์ (Lv.1~40)10
[กล่องเลือก][รูน] [ระดับ C]-โจมตี1[กล่องเลือก][รูน] [ระดับ C]-ป้องกัน1
[กล่องเลือก][รูน] [ระดับ C]-ยูทิลิตี้1

1.11 [กิจกรรม] กล่องต้อนรับ[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ11 **ไอเทมสามารถเปิดได้ในระดับ เลเวล 60**

รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
กิจกรรม] กล่องต้อนรับ
[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ12
1(lV)ยาเพิ่ม HP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1
(lV)ยาเพิ่ม MP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1[III] ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์ +100% (1 ชั่วโมง)50
[กิจกรรม] กล่องเซ็ตอุปกรณ์[ผู้เล่นใหม่] Lv.56-601[ออปชัน] หินนักปราชญ์ (Lv.1~40)10
[สัตว์เลี้ยง 6 ดาว] กล่องสุ่ม1[สัตว์เลี้ยง] ยาแมนเดอลุส (FP20%)100

1.12 [กิจกรรม] กล่องต้อนรับ[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ12 **ไอเทมสามารถเปิดได้ในระดับ เลเวล 65**

รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
กิจกรรม] กล่องต้อนรับ
[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ12
1(lV)ยาเพิ่ม HP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1
(lV)ยาเพิ่ม MP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1[III] ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์ +100% (1 ชั่วโมง)50
[กิจกรรม] กล่องเซ็ตอุปกรณ์[ผู้เล่นใหม่] Lv.60-651[ออปชัน] หินนักปราชญ์ (Lv.41~70)20
ใบสั่งรีสแตทระดับต้น1

1.13 [กิจกรรม] กล่องต้อนรับ[ผู้เล่นใหม่]-ระดับ12 **ไอเทมสามารถเปิดได้ในระดับ เลเวล 65**

รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
[กิจกรรม] กล่องเซ็ตอุปกรณ์[ผู้เล่นใหม่] Lv.71-751[ออปชัน] หินนักปราชญ์ (Lv.71~100)30
(lV)ยาเพิ่ม HP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1(lV)ยาเพิ่ม MP สูงสุด+20%
ระยะเวลา 3 วัน
1
[III] ใบสั่งเพิ่มค่าประสบการณ์ +100% (1 ชั่วโมง)50ใบสั่งรีสแตทระดับต้น1
[กล่องเลือก][รูน] [ระดับ B]-โจมตี1[กล่องเลือก][รูน] [ระดับ C]-ป้องกัน1
[กล่องเลือก][รูน] [ระดับ C]-ยูทิลิตี้1[สัตว์เลี้ยง 6 ดาว] กล่องสุ่ม1
(E)+7 เพร่า5(E)+7 มูนไลท์สโตน5
ใบสั่งเคลื่อนที่อิสระ 30 วัน1ใบสั่งเรียกโกดัง 30 วัน1

กลับขึ้นด้านบน


:: ระยะเวลากิจกรรม ::
ระยะเวลาเริ่มกิจกรรม :: วันที่ 4 ตุลาคม เวลา 15.00 น. (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
ระยะเวลาสิ้นสุด :: วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 23.59.00 น. (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

:: รายละเอียดกิจกรรม ::
ไอดีที่มีการ Login เข้าเกมครั้งสุดท้าย ภายในวันที่ 1 กันยายน 61 เวลา 00.01 น.

ตัวอย่างเช่น :: ผู้เล่น Login ไอดีครั้งสุดท้ายในวันที่ 1 ก.ย. 61 และกลับมา Login อีกครั้ง ภายในระยะเวลากิจกรรม จะได้รับของรางวัล [กิจกรรม] กล่องต้อนรับผู้เล่นกลับมาอีกครั้ง ทันที!!

ตัวอย่างที่ 2 :: ผู้เล่นที่ Login ไอดีครั้งสุดท้ายในวันที่ 3 ก.ย. 61 และกลับมา Login อีกครั้ง ภายในระยะเวลากิจกรรม จะไม่ได้รับของรางวัล

:: รายละเอียดกิจกรรม ::
ไอเทม [กิจกรรม] กล่องต้อนรับผู้เล่นกลับมา ทันที!! จำนวน 1 กล่อง
** ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้**

:: เงื่อนไขกิจกรรม ::

 1. เมื่อผู้เล่น Login ไอดีในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะได้รับไอเทม [กิจกรรม] กล่องต้อนรับผู้เล่นกลับมาเล่น
 2. เมื่อผู้เล่นเปิดกล่อง จะได้รับไอเทม 9 ชิ้น ดังต่อไปนี้
  รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
  ใบสั่งเคลื่อนที่อิสระ 30 วัน1ใบสั่งเรียกโกดัง 30 วัน1
  [กิจกรรม] เซ็ทคอสตูมผู้กลับมา
  ระดับ AAA

  (ลูน่าเรนเจอร์_บลู)(ระยะเวลา 30 วัน)
  1เซ็ทตกแต่งผู้กลับมา
  (ผ้าคลุม,เครื่องประดับ)
  (ระยะเวลา 30 วัน)
  1
   [สัตว์เลี้ยง 6 ดาว] กล่องสุ่ม1เพิ่ม Paragon Point 10010
  [สัตว์เลี้ยง] ยาแมนเดอลุส (FP20%)100(lV)ยาเพิ่ม HP สูงสุด+20%
  ระยะเวลา 3 วัน
  10
  (lV)ยาเพิ่ม MP สูงสุด+20%
  ระยะเวลา 3 วัน
  10

กลับขึ้นด้านบน


 

:: ระยะเวลากิจกรรม ::
ระยะเวลาเริ่มกิจกรรม :: วันที่ 4 ตุลาคม เวลา 15.00 น. (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
ระยะเวลาสิ้นสุด :: วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 23.59.00 น. (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

:: รายละเอียดกิจกรรม ::
สำหรับผู้เล่นปัจจุบันที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข 2 กิจกรรมแรก
จะได้รับไอเทม [กิจกรรม] กล่องขอบคุณผู้เล่นเก่า ทันที!! จำนวน 1 กล่อง
** ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้**

:: เงื่อนไขกิจกรรม ::

 1. เมื่อผู้เล่นLog-inไอดีในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะได้รับไอเทม [กิจกรรม] กล่องขอบคุณผู้เล่นเก่า
 2. เมื่อผู้เล่นเปิดกล่อง จะได้รับไอเทม 8 ชิ้น ดังต่อไปนี้
  รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
  ใบสั่งเคลื่อนที่อิสระ 30 วัน1ใบสั่งเรียกโกดัง 30 วัน1
  [กิจกรรม] เซ็ทคอสตูมผู้เล่นเก่าระดับAAA
  (ลูน่าเรนเจอร์_เรด)(ระยะเวลา 30 วัน)
  1เซ็ทตกแต่งผู้เล่นเก่า
  (ผ้าคลุม,เครื่องประดับ)
  (ระยะเวลา 30 วัน)
   1
  [สัตว์เลี้ยง 6 ดาว] กล่องสุ่ม 1เพิ่ม Paragon Point 10010
  [สัตว์เลี้ยง] ยาแมนเดอลุส (FP20%) 100[สัตว์เลี้ยง] คุ้กกี้ +EXP100,00010

กลับขึ้นด้านบน


ติดตามข้อมูลข่าวสาร อัปเดตต่างๆ แบบจัดเต็ม
อยากรู้ก่อนใคร ไม่พลาดข่าววงใน คลิกแบนเนอร์ด้านล่างได้เลยจ้า!


ทีมงาน Luna X Online
ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า