กิจกรรมจัดหนักต้อนรับผู้เล่น!!

Luna X Online กิจกรรม จัดหนักต้อนรับผู้เล่น!!

 กิจกรรมต้อนรับผู้เล่นใหม่!!
 กิจกรรมต้อนรับการกลับมา!!
 กิจกรรมขอบคุณสำหรับผู้เล่นปัจจุบัน


:: ตัวอย่างไอเทมกิจกรรม ::
[ชุด] เซ็ทไดเรนนอกกฏหมาย
 All Stats +50
 MP 3000HP 3000

ลาเจ้าปัญญา(30วัน)
 ยังไม่ระบุ stats


:: ระยะเวลากิจกรรม ::
ระยะเวลาเริ่มกิจกรรม :: วันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
ระยะเวลาสิ้นสุด :: วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

:: รายละเอียดกิจกรรม ::
ผู้เล่นที่สร้างไอดีตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) เป็นต้นไป
จะได้รับไอเทม [กิจกรรม] กล่องต้อนรับผู้เล่นใหม่เดือนพฤษภาคม ทันที!! จำนวน 1 กล่อง
** ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้**

:: เงื่อนไขกิจกรรม ::

 1. เมื่อผู้เล่นสร้างไอดีในช่วงระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้ จะได้รับไอเทม [กิจกรรม] กล่องต้อนรับผู้เล่นใหม่เดือนพฤษภาคม
 2. เมื่อผู้เล่นเปิดกล่อง จะได้รับไอเทม 10 ชิ้น ดังต่อไปนี้ **ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้**
  รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
   [กิจกรรม] เซ็ตตั๋วแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ Lv.10(+10)1[ชุด] เซ็ทไดเรนนอกกฏหมาย (30 วัน) 1
   [กิจกรรม] เซ็ตตั๋วแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ Lv.20(+10)1 ลาเจ้าปัญญา(30วัน) 1
   [กิจกรรม] เซ็ตตั๋วแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ Lv.30(+10) 1 [สัตว์เลี้ยง 4 ดาว] กล่องสุ่ม2
   [กิจกรรม] เซ็ตตั๋วแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ Lv.40(+10) 1[สัตว์เลี้ยง] ยาแมนเดอลุส (FP20%)1000
  [กิจกรรม] บูสเตอร์ค่าประสบการณ์ 1000%10[กิจกรรม] เซ็ตปลดเลเวล (15วัน) 1
 3. เมื่อผู้เล่นเปิดกล่องกิจกรรม เซ็ตตั๋วแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ เลเวลต่างๆ จะได้รับไอเทม ตั๋วแลกเปลี่ยน 
 4. ผู้เล่นสามารถนำ ตั๋วแลกเปลี่ยน ไปแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธตามสายอาชีพได้ที่ NPC เฮเคียว 

กลับขึ้นด้านบน


:: ระยะเวลากิจกรรม ::
ระยะเวลาเริ่มกิจกรรม :: วันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
ระยะเวลาสิ้นสุด :: วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

:: รายละเอียดกิจกรรม ::
ไอดีที่มีการ Login เข้าเกมครั้งสุดท้าย ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 61 เวลา 23.59 น.

ตัวอย่างเช่น :: ผู้เล่น Login ไอดีครั้งสุดท้ายในวันที่ 1 พ.ค. 61 และกลับมา Login อีกครั้ง ภายในระยะเวลากิจกรรม จะได้รับของรางวัล [กิจกรรม] กล่องต้อนรับผู้เล่นกลับมาอีกครั้ง ทันที!!

ตัวอย่างที่ 2 :: ผู้เล่นที่ Login ไอดีครั้งสุดท้ายในวันที่ 3 พ.ค. 61 และกลับมา Login อีกครั้ง ภายในระยะเวลากิจกรรม จะไม่ได้รับของรางวัล

:: รายละเอียดกิจกรรม ::
ไอเทม [กิจกรรม] กล่องต้อนรับผู้เล่นกลับมาเล่น ทันที!! จำนวน 1 กล่อง
** ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้**

:: เงื่อนไขกิจกรรม ::

 1. เมื่อผู้เล่น Login ไอดีในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะได้รับไอเทม [กิจกรรม] กล่องต้อนรับผู้เล่นกลับมาเล่น
 2. เมื่อผู้เล่นเปิดกล่อง จะได้รับไอเทม 7 ชิ้น ดังต่อไปนี้
  รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
   [กิจกรรม] เซ็ตตั๋วแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ Lv.10(+10)1[ชุด] เซ็ทไดเรนนอกกฏหมาย (30 วัน) 1
   [กิจกรรม] เซ็ตตั๋วแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ Lv.20(+10)1 ลาเจ้าปัญญา(30วัน) 1
   [กิจกรรม] เซ็ตตั๋วแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ Lv.30(+10) 1 [สัตว์เลี้ยง 4 ดาว] กล่องสุ่ม4
   [กิจกรรม] เซ็ตตั๋วแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ Lv.40(+10) 1[สัตว์เลี้ยง] ยาแมนเดอลุส (FP20%)1000
  [กิจกรรม] บูสเตอร์ค่าประสบการณ์ 1000%10[กิจกรรม] เซ็ตปลดเลเวล (15วัน) 1
 3. เมื่อผู้เล่นเปิดกล่องกิจกรรม เซ็ตตั๋วแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ เลเวลต่างๆ จะได้รับไอเทม ตั๋วแลกเปลี่ยน 
 4. ผู้เล่นสามารถนำ ตั๋วแลกเปลี่ยน ไปแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธตามสายอาชีพได้ที่ NPC เฮเคียว 

กลับขึ้นด้านบน


:: ระยะเวลากิจกรรม ::
ระยะเวลาเริ่มกิจกรรม :: วันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
ระยะเวลาสิ้นสุด :: วันที่ 31 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

:: รายละเอียดกิจกรรม ::
สำหรับผู้เล่นปัจจุบันที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข 2 กิจกรรมแรก
จะได้รับไอเทม [กิจกรรม] กล่องขอบคุณผู้เล่นเก่าเดือนพฤษภาคม ทันที!! จำนวน 1 กล่อง
** ไอเทมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้**

:: เงื่อนไขกิจกรรม ::

 1. เมื่อผู้เล่นLog-inไอดีในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะได้รับไอเทม [กิจกรรม] กล่องขอบคุณผู้เล่นเก่าเดือนพฤษภาคม
 2. เมื่อผู้เล่นเปิดกล่อง จะได้รับไอเทม 8 ชิ้น ดังต่อไปนี้
  รูปรายละเอียดไอเทมจำนวนรูปรายละเอียดไอเทมจำนวน
   +9 เพร่า5+9 มูนไลท์สโตน5
  [ชุด] เซ็ทไดเรนนอกกฏหมาย (30 วัน)1 ลาเจ้าปัญญา(30วัน) 1
  [สัตว์เลี้ยง 5 ดาว] กล่องสุ่ม 1[กิจกรรม] บูสเตอร์ค่าประสบการณ์ 1000%10
  [สัตว์เลี้ยง] ยาแมนเดอลุส (FP20%) 1000[กิจกรรม] เซ็ตปลดเลเวล (15วัน)1
 3. เมื่อผู้เล่นเปิดกล่องกิจกรรม เซ็ตตั๋วแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ เลเวลต่างๆ จะได้รับไอเทม ตั๋วแลกเปลี่ยน 
 4. ผู้เล่นสามารถนำ ตั๋วแลกเปลี่ยน ไปแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธตามสายอาชีพได้ที่ NPC เฮเคียว 

กลับขึ้นด้านบน


ติดตามข้อมูลข่าวสาร อัปเดตต่างๆ แบบจัดเต็ม
อยากรู้ก่อนใคร ไม่พลาดข่าววงใน คลิกแบนเนอร์ด้านล่างได้เลยจ้า!


ทีมงาน Luna X Online
ประกาศวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า