กิจกรรม Luna ท้าเด็กเ(ก)รียน!

Luna X Online ขอท้าเด็กเ(ก)รียนทุกคน!!

Luna X Online ขอท้าเด็กๆทุกคน ที่เรียนดี เล่นเก่ง
ร่วมสนุกชิงรางวัลมูลค่ากว่า 25,000 บาท

สามารถส่งรายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่
วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ถึง 31 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น.
** ทีมงานจะประกาศรางวัลภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 **

:: รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม ::
1. ผู้เล่นที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีอายุระหว่าง 15 – 19 ปีและ
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 , ปวช. หรือเทียบเท่า
2. ผู้เล่นต้อง สร้างตัวละครใหม่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
*** ตัวละครที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องสร้างตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ***
3. เล่นให้ถึงเลเวล 40 ก่อนหรือภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
4. ผู้เล่นจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขั้นไป โดยวัดจากผลการเรียนเทอมที่ผ่านมาล่าสุดภายในปีการศึกษา 2560
5. ส่งผลการเรียนโดยการสแกน หรือ ถ่ายรูป
– “ใบผลการเรียน” เทอมที่ผ่านมาล่าสุด (เทอม 2 ปีการศึกษา 2559 หรือ เทอม 1 ปีการศึกษา 2560)
– “บัตรประจำตัวนักเรียน” บัตรต้องไม่หมดอายุ ในกรณีที่ไม่มีบัตรนักเรียนทีมงานอนุญาตให้ใช้บัตรประชาชน
มาที่ E-mail : luna@support.asiasoft.co.th
6. ผู้เล่นที่สามารถเก็บเวลถึง 40 และ ส่งหลักฐานมายังทีมงานได้ไวที่สุดรับเงินรางวัลไปเลย

:: รายละเอียดของรางวัล ::
รางวัลที่ 1 – ผู้เล่นรับทุกการศึกษา 10,000 บาท, โรงเรียนรับทุน 5,000 บา

รางวัลที่ 2 – ผู้เล่นรับทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 – ผู้เล่นรับทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลที่ 4 – ผู้เล่นรับทุนการศึกษา 1,000 บาท
รางวัลที่ 5 – ผู้เล่นรับทุนการศึกษา 1,000 บาท

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้!!
เมื่อผู้เล่น Like & Share กิจกรรมนี้ผ่านทางเฟซบุ๊ค
ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2560 
ทีมงานจะสุ่มผู้โชคดี จำนวน 50 ท่าน เพื่อรับของรางวัลดังต่อไปนี้
**** ทีมงานจะประกาศรางวัลภายในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 **

:: รายละเอียดของรางวัล ::


เงื่อนไขกิจกรรม
– ทีมงานจะตัดสินรางวัลจากผู้ที่ส่งหลักฐานมาเร็วที่สุด 5 อันดับ
– การมอบเงินรางวัลจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
– ทั้งนี้ทางทีมงานจะมีการตรวจเช็คกับทางโรงเรียน ถึงเกรดเทอมล่าสุด
– หากเข้าร่วมกิจกรรมกระทำผิดเงื่อนไขหรือกติกาข้อใดข้อหนึ่งทางทีมงานจะตัดสิทธิ์ออกทันที
– การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
โปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วน


ติดตามข้อมูลข่าวสาร อัปเดตต่างๆ แบบจัดเต็ม
อยากรู้ก่อนใคร ไม่พลาดข่าววงใน คลิกแบนเนอร์ด้านล่างได้เลยจ้า!


ทีมงาน Luna X Online
ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 18.21 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า