กิจกรรมฉลองวันแม่ EXP125% !!

 รายละเอียด 

EXP 125%

ระยะเวลากิจกรรม 

เริ่ม วันศุกที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.
สิ้นสุด วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.


ทีมงาน Luna X Online
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า