ขณะนี้ Server เปิดให้บริการตามปกติ ค่ะ / ปิดปรับปรุงระบบเติมเงินผ่านช่องทางบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! ชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ขณะนี้ เซิฟเวอร์ปิดให้บริการ 9.00 น.-12.00 น. / ปิดปรับปรุงระบบเติมเงินผ่านช่องทางบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! ชั่วคราว การเติมเงินเข้าเกมผ่านช่องทางอื่นๆ ยังสามารถเติมได้ตามปกติค่ะ