ระบบแฟมิลี่

ระบบครอบครัวที่มีสมาชิกด้วยกัน 5 คน โดยในแฟมิลี่เดียวกันจะสามารถทำสิ่งต่างๆ ร่วมกันได้ เช่น แชท, ฉายา และการทำฟาร์ม

วิธีสร้างแฟมิลี่
ไปพบ NPC เซลเลอร์เรียน ที่ Alker Harbor เลือกที่ “สร้างแฟมิลี่”
ทำการตั้งชื่อแฟมิลี่ จากนั้นกด “ลงทะเบียน”

 

หน้าต่างแฟมิลี่
สามารถเปิดได้โดยปุ่มลัด (F) โดยจะสามารถจัดการแฟมิลี่ได้ดังนี้
1. ตั้งฉายา : สามารถตั้งฉายาของแฟมิลี่ได้ โดยจะแสดงเป็นตัวอักษรสีชมพูบนชื่อตัวละคร
2. สร้างธง : หัวหน้าแฟมิลี่ใส่รูปธงของแฟมิลี่ได้ โดยต้องมีขนาด 16×16 Pixel, ไฟล์สกุล .bmp, ตั้งชื่อไฟล์เป็นตัวเลขหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
3. ฟาร์ม : ดูสถานะของพืชที่มีปลูกในฟาร์ม
4. ภาษี : ต้องจ่ายค่าภาษีทำฟาร์มทุกสัปดาห์

สิทธิประโยชน์ของแฟมิลี่
– ช่วยกันทำฟาร์มเพื่อปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆ ได้
– หากสมาชิกแฟมิลี่ออนไลน์พร้อมกันจะได้รับบัฟแฟมิลี่