[Luna] เควส ใบรับรองแห่งความรู้ (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

เควส ใบรับรองแห่งความรู้

1. รับเควส พลังเวทมนต์ที่ลึกลึบ ที่ npc ดูบาชันทา แมพ ค่ายเรดออร์ค


 

2. รับเควส พลังเวทมนต์ที่ลึกลึบ ที่ npc โพนคอทร์มิต้า แมพ ทารินทูส

 

3. ตีมอนเตอร์ ทารันทูลาดำ แมพ ถ้ำเคียร์ร่า ให้ครบ 25ตัว

 

4. ส่งเควส พลังเวทมนต์ที่ลึกลึบ ที่ npc โพนคอร์มิต้า แมพ ทารินทูส และคุยรับเควสใหม่อีกครั้ง

 

5. รับเควส พลังเวทมนต์ที่ลึกลึบ ที่ npc Ancient Chest แมพ ถ้ำเครียร์ร่า

6. ส่งเควส พลังเวทมนต์ที่ลึกลึบ ที่ npc โพนคอร์มิต้า แมพ ทารินทูส


 

7. รับเควส พลังเวทมนต์ที่ลึกลึบ ที่ npc ลูน่า เมือง อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 

8. ส่งเควส พลังเวทมนต์ที่ลึกลึบ ที่ npc โพนคอร์มิต้า แมพ ทารินทูส

จะได้รับไอเทม ใบรับรองแห่งความรู้ 1 ชิ้น