[Luna] NPC เริ่มต้นเควสเปลี่ยนอาชีพคลาส 3

ไนท์ Knight
เริ่มต้นเควสที่ ฮีโรเม็ค,ค่ายเรด-ออร์ค
 
รูนไนท์ Ruin Knight
เริ่มต้นเควสที่ เซลเลอร์เรียน,อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 
กลาดิเอเตอร์ Gladiator
เริ่มต้นเควสที่ ลีเอน,เกทออฟอัลเคอร์

 
พาลังซ์ Phalanx
เริ่มต้นเควสที่ วิปป์,อัลเคอร์ฮาร์เบอร์
 
///
 
เรนเจอร์ Ranger
เริ่มต้นเควสที่ เฟรียร์,ค่ายซาคานเดีย
 
รูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker
เริ่มต้นเควสที่ อังโดร์นา,มูนไบลนด์สแวมพ์
 
แอสแซสซิน Assassin 
เริ่มต้นเควสที่ เทียร์,อัลเคอร์ฮาร์เบอร์
 
เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter
เริ่มต้นเควสที่ เอเลนชาร์,อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

 
///
 
บิชอพ Bishop
เริ่มต้นเควสที่ ลูน่า,อัลเคอร์ฮาร์เบอร์
 
เอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master
เริ่มต้นเควสที่ อาเชอร์เดส,ค่ายเรด-ออร์ค
 
อินไควเรอร์ Inquirer
เริ่มต้นเควสที่ ดูบาชันทา,ค่ายเรด-ออร์ค

 
วอร์ล๊อค Warlock
เริ่มต้นเควสที่ พารอค,อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

///