[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Wizard > Sorceress

[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Wizard > Sorceress

1. ไปที่ NPC พารอค(สมาคมเวทย์) แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์ เพื่อรับเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2] เมจ – ซอเซอเรอร์

2. กำจัดออร์คคลั่ง 25ตัว โดยสวมใส่ไม้เท้า [เปลี่ยนอาชีพ] สเปลล์เบรกเกอร์ แผนที่ มูนไบลนด์สแวมพ์


3. ไปส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2] เมจ – ซอเซอเรอร์ ที่ NPC ดูบาชันทา แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

4. หาส่วนผสมของเวทมนตร์ 10 อัน หาได้จาก ลาเมียร์ แผนที่ มูนไบลนด์สแวมพ์

5. ส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2] เมจ – ซอเซอเรอร์ ที่ NPC ดูบาชันทา แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

6. หาคู่มือเวทมนตร์ระดับสูง ที่ NPC Hairy Orc Carcas แผนที่ แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

7. ส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2] เมจ – ซอเซอเรอร์ ที่ NPC ดูบาชันทา แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

8. หาหินวิเศษ 15อัน หาได้จาก จอมเวทย์ ออร์ค ด่านหน้า แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค และนำ หินวิเศษ 15อัน มาสร้างเป็นหินมาจอง 5อัน

9. นำหินมาจอง 5อัน ส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2] เมจ – ซอเซอเรอร์ ที่ NPC ดูบาชันทา แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

10. หาขนนกฮาปี้ 1 อัน แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

11. นำขนนกฮาปี้ 1 อัน ส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2] เมจ – ซอเซอเรอร์ ที่ NPC ดูบาชันทา แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

12. ส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2] เมจ – ซอเซอเรอร์ (สำเร็จ) ปที่ NPC พารอค(สมาคมเวทย์) แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์