[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Vovager > Scout

[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Vovager > Scout

1. ไปหา NPC เทียร์ (พันธมิตรแห่งโร๊ค) ที่เมือง อัลเคอร์ ฮาร์เบอร์ เพื่อรับเควส "เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 โร๊คเอลฟ์ – สเคาท์ “

1.1 NPC เทียร์ (พันธมิตรแห่งโร๊ค)

2. กำจัดการ์กอยส์กินคนเพื่อหาเล็บเท้า 10 อัน ที่ค่ายเรดออร์ค ด้วยธนูที่ได้รับมา

2.1 ไปส่งเล็บเท้าที่ อังโดรน่า ในแผนที่ มูนไบลด์สแวมพ์

3. หามีดสั้นสองคมโดยทำการสำรวจศพออร์ค ที่ค่ายเรดออร์ค

3.1 คุยกับศพของออร์ค

4. หลังจากนั้นจะได้รับอาวุธมีด “รอนเทล” มา ให้ใส่อาวุธดังกล่าวแล้วไปตี นักรบออร์ค ที่แผนที่ มูนไบลด์สแวมพ์

5. หลังจากได้ไอเทมดาบของนักรบออร์คแล้ว ให้ไปหา แจงค์(ช่างตีเหล็ก) ที่แผนที่เมือง อัลเคอร์ ฮาร์เบอร์

6. หลังจากนั้นให้กลับไปคุยกับ เทียร์ (พันธมิตรแห่งโร๊ค) อีกครั้ง แล้ว เทียร์ จะให้เราไปกำจัด มอนสเตอร์ 4 ตัว ที่แผนที่ ค่ายเรดออร์ค นั่นก็คือ
6.1. ออร์คคลั่ง (นักรบ ออร์ค ด่านหน้า )
6.2. พ่อมดออร์ค (จอมเวทย์ออร์ค ด่านหน้า )
6.3. ฮาร์ปี้
6.4. การ์กอยส์กินคน

7. หลังจากจัดการมอนสเตอร์ครบแล้ว ให้เรากลับมาคุยกับเทียร์ อีกครั้ง เป้นอันจบภารกิจเปลี่ยนอาชีพ