[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Ruffian > Thief

[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Ruffian > Thief

1. ไปหา NPC เทียร์ (พันธมิตรแห่งโร๊ค) ที่เมือง อัลเคอร์ ฮาร์เบอร์ เพื่อรับเควส "เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2 โร๊ค – ธีฟ "

NPC เทียร์ (พันธมิตรแห่งโร๊ค)

2. ไปที่แผนที่ มูนไบลนด์สแวมพ์ เพื่อจัดการกับ มอนสเตอร์ “มนุษย์กิ้งก่าลาย” เพื่อค้นหาไอเทม “หนังจระเข้ 1 ชิ้น”
โดยที่เราต้องใส่ไอเทม “รอนเทล”ที่ได้จากเควสไม่อย่างนั้นจะไม่ได้รับไอเทมเควสจากการตีมอนสเตอร์
2.1 
แผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์ และมอนสเตอร์ “มนุษย์กิ้งก่าลาย”

2.2 ไอเทมมีด “รอนเทล” ที่ต้องใส่เพื่อตีเควส

2.3 ใครที่กลัวหลง นี่คือจุดเกิดของ มอนสเตอร์ “มนุษย์กิ้งก่าลาย” จ้า

2.4 หลังจากที่ได้รับไอเทม หนังจระเข้ แล้ว ให้กลับไปส่งเควสที่ NPC บาเครอน (คนขายอุปกรณ์) ที่เมือง อัลเคอร์ ฮาร์เบอร์

2.5 จากนั้นบาเครอนจะให้เรานำกระเป๋าหนังจระเข้ ไปส่งกับเทียร์ ให้เรากลับไปหา NPC เทียร์ (พันธมิตรแห่งโร๊ค) เพื่อส่งเควส

3. หลังจากที่ส่งเควสเรียบร้อย เทียร์ จะให้เราไปหา อังโดรน่า ที่แผนที่ แผนที่มูนไบลนด์สแวมพ์
3.1 
จุดที่ อังโดรน่า ยืนอยู่

3.2 หน้าตาของ อังโดรน่า

3.3 จากนั้น อังโดรน่า จะให้เราไปคุยกับ ศพของอ็อค ที่แผนที่ค่ายเรดออร์ค ตามพิกัดด้านล่าง

3.4 คุยกับศพเพื่อรับเควส

3.5 หลังจากนั้นให้ไปรายงานกับ NPC ฮีโร่เม็ค ในแผนที่ ที่แผนที่ค่ายเรดออร์ค

3.6 NPC ฮีโร่เม็ค จะให้เราไปจัดการกับ มอนสเตอร์ จอมเวทย์ ออร์ค ด่านหน้า เพื่อรวบรวมหินอำนาจมหัศจรรย์

3.7 หลังจากจัดการรวบรวมไอเทมครบ ให้กลับไปส่งเควสกับ NPC ฮีโร่เม็ค

3.8 และกลับไปรายงาน อังโดรน่า

4. หลังจากนั้น อังโดรน่าจะให้เราไปจัดการกับ ออร์คคลั่ง และ การ์กอยส์กินคน ที่แผนที่ค่ายเรดออร์ค
4.1 
ออร์คคลั่ง

4.2 การ์กอยส์กินคน

5. หลังจากจัดการกับมอนสเตอร์เรียบร้อย ให้กลับไปคุยกับ NPC เทียร์ (พันธมิตรแห่งโร๊ค) ที่เมือง อัลเคอร์ ฮาร์เบอร์ เพื่อส่งเควส เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจเปลี่ยนอาชีพธีฟ