[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Rouge > Vovager

[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Rouge > Vovager

1. ไปคุยกับ NPC เทียร์(พันธมิตรแห่งโร๊ค)เพื่อรับเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1] Rogue – Vovager แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

2. ไปคุยกับ NPC โฮเซ่ เพื่อส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1] Rogue – Vovager (สำเร็จ) แผนที่ รูอินส์ออฟดราโคเนียน

3. ไปคุยกับ NPC เฟรียร์ เพื่อรับเควส [เปลี่ยนอาชีพวอยเอเจอร์]ร่องรอยของนักดูดาว (สำเร็จ) แผนที่ ค่ายซาคานเดีย

4. รวบรวมกระดูกของ ก๊อบบลินธนู แผนที่ ค่ายซาคานเดีย

5. นำกระดูกของ ก๊อบบลิบธนู ไปที่ NPC เฟรียร์ เพื่อส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพวอยเอเจอร์]เหรียญของนักดูดาว (สำเร็จ) และกดรับเควส [เปลี่ยนอาชีพวอยเอเจอร์]ใบรับรองของนักดูดาว อีกครั้ง แผนที่ ค่ายซาคานเดีย


6. กลับไปที่เมือง อัลเคอร์ฮาร์เบอร์ ไปที่ NPC เทียร์(พันธมิตรแห่งโร๊ค) เพื่อส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพวอยเอเจอร์]เปลี่ยนเป็นวอยเอเจอร์ (สำเร็จ) เพื่อเปลี่ยนอาชีพเป็น Vovager