[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Mage > Cleric

[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Mage > Cleric

1. ไปที่ NPC พารอค(สมาคมเวทย์) แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์ เพื่อรับเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1] Mage – Cleric

2. รับเควสต่อที่ NPC ลูน่า แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์ เควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1] Mage – Cleric 

3. ส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพคลีริค] ความหมายแห่งพลัง (สำเร็จ) และรับเควส [เปลี่ยนอาชีพคลีริค] พลังความดี แผนที่ ค่ายซาคานเดีย


 

4. กำจัด ก๊อบบลินนักรบ 20ตัว และกำจัด ก๊อบบลิบธนู 20 ตัว แผนที่ ค่ายซาคานเดีย

และกำจัด ก๊อบบลิบธนู 20 ตัว แผนที่ ค่ายซาคานเดีย


 

5. ส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพคลีริค]พลังความดี (สำเร็จแผนที่ ค่ายซาคานเดีย

 

6. ส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพคลีริค]เปลี่ยนอาชีพคลีริค (สำเร็จแผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์