[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Figther Class 2

เปลี่ยนอาชีพอินแฟรทรีแมน
 
1. คุยกับ วิปป์ ที่อัคเคอร์ฮาเบอร์
 
2. รวบรวมเควสไอเทมจาก ลาเมียร์ (25อัน) ที่มูนไบลนด์สแวมพ์ (จะต้องใส่อาวุธเควสที่ให้มาด้วย) แล้วกลับไปหา บาร์คา ที่มูนไบลนด์สแวมพ์ 
 
3. คุยกับ Huge-Headed Orc ที่ค่ายเรด-ออร์ค
 
4. คุยกับ เอคูโพส ที่มูนไบลด์ฟอร์เรสต์
 
5. รวบรวมเควสไอเทมจาก โกเลมลาวา (1อัน) ที่มูนไบลด์ฟอร์เรสต์  (จะต้องใส่อาวุธเควสที่ให้มาด้วย) แล้วกลับไปหา ฮีโร่เม็ค ที่ค่ายเรด-ออร์ค
 
6. รวบรวมเควสไอเทมจาก นักรบ ออร์ค ด่านหน้า (10อัน) ที่ค่ายเรด-ออร์ค แล้วกลับไปหา ฮีโร่เม็ค ที่ค่ายเรด-ออร์ค
 
7. คุยกับ วิปป์ ที่อัคเคอร์ฮาเบอร์

—————————————————————-
 

 
เปลี่ยนอาชีพเมอร์เซนนารี
 
1. คุยกับ วิปป์ ที่อัคเคอร์ฮาเบอร์

 
2. คุยกับ ลิเบอร์ท ที่ซาคานเดีย
 
3. รวบรวมเควสไอเทมจาก การ์กอยล์ (25อัน) ที่มูนไบลนด์สแวมพ์ (จะต้องใส่อาวุธเควสที่ให้มาด้วย) แล้วกลับไปหา เอคูโพส ที่มูนไบลด์ฟอร์เรสต์
 
4. รวบรวมเควสไอเทมจาก มนุษย์กิ้งก่าที่ถูกสาป (1อัน) ที่มูนไบลนด์สแวมพ์ (จะต้องใส่อาวุธเควสที่ให้มาด้วย)
 
5. คุยกับ Smelly Orc Carca ที่ค่ายเรด-ออร์ค
 
6. คุยกับ เมอร์คา ที่ค่ายเรด-ออร์ค
 
7. รวบรวมเควสไอเทมจาก การ์กอยล์กินคน (50อัน) ที่ค่ายเรด-ออร์ค (จะต้องใส่อาวุธเควสที่ให้มาด้วย) แล้วกลับไปหา เมอร์คา ที่ค่ายเรด-ออร์ค
 
8. คุยกับ วิปป์ ที่อัคเคอร์ฮาเบอร์
 

—————————————————————-

 

เปลี่ยนอาชีพซอร์ดแมน
 
1. คุยกับ วิปป์ ที่อัคเคอร์ฮาเบอร์
 
2. รวบรวมเควสไอเทมจาก มนุษย์กิ้งก่าที่ถูกสาป (10อัน) ที่มูนไบลนด์สแวมพ์ แล้วกลับไปหา โพนคอร์มิต้า ที่ทารินทูซ
 
3. คุยกับ ฮีโร่เม็ค ที่ค่ายเรด-ออร์ค
 
4. รวบรวมเควสไอเทมจาก นักรบ ออร์ค ด่านหน้า (15อัน) , นักธนู ออร์ค ด่านหน้า (15อัน) ,  จอมเวทย์ ออร์ค ด่านหน้า (10อัน) ที่ค่ายเรด-ออร์ค แล้วกลับไปหา ฮีโร่เม็ค ที่ค่ายเรด-ออร์ค
 
5. รวบรวมเควสไอเทมจาก  การ์กอยล์กินคน ที่ค่ายเรด-ออร์ค แล้วกลับไปหา Ugly Orc Carcass ที่ค่ายเรด-ออร์ค
 
6. คุยกับ วิปป์ ที่อัคเคอร์ฮาเบอร์