[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Figther Class 1

เปลี่ยนอาชีพการ์ด
 
1. คุยกับ วิปป์ ที่อัลเคอร์ฮาเบอร์

 
2. คุยกับ ลีเอน ที่เกทออฟอัลเคอร์
 
3. รวบรวมเควสไอเทมจาก เสือดาวไฟ (20อัน) ที่ค่ายซาคานเดีย แล้วกลับไปหา ลีเอน ที่เกทออฟอัลเคอร์

4. รวบรวมเควสไอเทมจาก  ก๊อบบลินนักเวทย์ (5อัน) , ก๊อบบลินนักรบ (15อัน) , ก๊อบลิ้นนักธนู (10) ที่ค่ายซาคานเดีย แล้วกลับไปหา ลีเอน ที่เกทออฟอัลเคอร์
 
5. คุยกับวิปป์ ที่อัลเคอร์ฮาเบอร์

 

—————————————————————-
 
เปลี่ยนอาชีพวออริเออร์
 
1. คุยกับ วิปป์ ที่อัลเคอร์ฮาเบอร์
 
2. คุยกับ บาเครอน ที่อัลเคอร์ฮาเบอร์
 
3. คุยกับ พามาซาทรอน ที่ค่ายซาคานเดีย
 
4. รวบรวมเควสไอเทมจาก ก๊อบบลินนักรบ (25อัน) แล้วกลับไปหา พามาซาทรอน ที่ค่ายซาคานเดีย
 
5. คุยกับ บาเครอน ที่อัลเคอร์ฮาเบอร์
 
6. คุยกับ วิปป์ ที่อัลเคอร์ฮาเบอร์