[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Cleric > Priest

[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Cleric > Priest

1. ไปที่ NPC พารอค(สมาคมเวทย์) แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์ เพื่อรับเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2] เมจ – พรีสท์

2. รวบรวมไอเทม และนำมาสร้างเป็น ลูกแก้วชุบชีวิต
– หาหินต้นกำเนิด ได้จาก ค้างคาวยักษ์ แผนที่ มูนไบลนด์ฟอร์เรสต์ 

– หาหินขัดเงารักษาโรค ได้จาก ออร์ค แผนที่ มูนไบลนด์ฟอร์เรสต์ 

– หาตำราแห่งการรักษา ได้จาก การ์กอยล์ แผนที่ มูนไบลนด์ฟอร์เรสต์

– นำไอเทม หินต้นกำเนิด, หินชัดเงารักษาโรค, ตำราแห่งการรักษา ทั้งหมด 3อย่าง มาสร้างเป็น ลูกแก้วชุบชีวิต

3. นำ ลูกแก้วชุบชีวิต ไปส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2] เมจ – พรีสท์ ที่ NPC โพนคอร์มิต้า แผนที่ ทารินทูซ

4. รวบรวมไอเทม และนำมาสร้างเป็น ลูกแก้วผู้พิทักษ์
– หาหินต้นกำเนิด หาได้จาก โกเล็มลาวา 
แผนที่ มูนไบลนด์ฟอร์เรสต์ 

– หาหินขัดเงารักษาโรค หาได้จาก ออร์คธนู แผนที่ มูนไบลนด์สแวมพ์

– หาตำราแห่งข้อมูล หาได้จาก ออร์คคลั่ง แผนที่ มูนไบลนด์สแวมพ์

– นำไอเทม หินต้นกำเนิดหินขัดเงารักษาโรค, ตำราแห่งข้อมูล ทั้งหมด 3อย่าง มาสร้างเป็น ลูกแก้วผู้พิทักษ์ 

5. นำไอเทม ลูกแก้วผู้พิทักษ์ ไปส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2] เมจ – พรีสท์ ที่ NPC นาคอเรียน(นักบวช)

6. รวบรวมไอเทม หินต้นกำหนิด(ได้จาก มนุษย์กิ้งก่าที่ถูกสาป), หินขัดเงารักษาโรค(ได้จาก มนุษย์กิ้งก่าลาย), ตำราแห่งพร(ได้จาก ลาเมียร์) แผนที่ มูนไบลนด์สแวมพ์7. นำไอเทม หินต้นกำหนิด, หินขัดเงารักษาโรค, ตำราแห่งพร ทั้ง 3อย่าง ไปส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2] เมจ – พรีสท์ ที่ NPC นาคาเรียน(นักบวช)


8. ไปหาไอเทม คู่มือปรุงยาลูกแก้ว ที่ NPC Giant Orc Carcas แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

9. นำไอเทม คู่มือปรุงยาลูกแก้ว ไปส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2] เมจ – พรีสท์ ที่ NPC นาคาเรียน(นักบวช)

10. ไปส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2] เมจ – พรีสท์ (สำเร็จ) ขั้นตอนสุดท้ายที่ NPC ลูน่า แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์