[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Cleric > Monk

[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Cleric > Monk

1. ไปที่ NPC พารอค(สมาคมเวทย์) แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์ เพื่อรับเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2] เมจ – มังค์

2. หาไม้เท้าของพ่อมดออร์ค 5อัน หาได้จาก จอมเวทย์ ออร์ค ด่านหน้า (ต้องฆ่ามอนเตอร์ด้วยอาวุทเควส [เปลี่ยนอาชีพ] เขายูนิคอร์น)

3. นำ ไม้เท้าของพ่อมดออร์ค 5อัน ไปส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2]เมจ – มังค์ ที่ NPC พารอค แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

4. ไปรับเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2]เมจ – มังค์ ที่ NPC วิปป์ แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

5. กำจัดโกเล็มลาวา 25ตัว แผนที่ มูนไบลนด์ฟอร์เรสต์ (โดยใช้อาวุทเควส [เปลี่ยนอาชีพ] เบย์ฮาแรม ในการฆ่ามอนเตอร์)


6. ไปส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2]เมจ – มังค์ ที่ NPC วิปป์ แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์

7. รับเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2]เมจ – มังค์ ที่ NPC ดูบาชันทา แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

8. รับเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2]เมจ – มังค์ ที่ NPC ฮีโรเม็ค แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

9. หาชิ้นส่วนที่ 1, 2, 3 ของแผนที่ จาก นักรบ ออร์ค ด่านหน้า แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

10. ส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2]เมจ – มังค์ ที่ NPC Muscular Orc Car แผนที่ ค่ายเรด-ออร์ค

11. ส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 2]เมจ – มังค์ (สำเร็จ) ที่ NPC พารอค(สมาคมเวทย์) แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์