[Luna] ใบรับรองแห่งนักรบ (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

*เควส "ใบรับรองแห่งนักรบ"
 
1. คุยกับ "พามาซาทรอน" ที่ "ค่ายซาคานเดีย" เพื่อรับเควส "ผู้บุกเบิก"

 
2. คุยกับ "ฮีโร่แม๊ก" ที่ "ค่ายเรดออค"

 
3. กำจัด "กับตันลิซาร์ด" ที่ "ถ้ำเคียร์ร่า" เพื่อดรอปของเควส 15 อัน

 
4. กำจัด "นอลแห่งความมืด" ที่ "ถ้ำเคียร์ร่า" เพื่อดรอปของเควส 15 อัน

 
5. คุยกับ "ฮีโร่แม๊ก" ที่ "ค่ายเรดออค"

 
6. กำจัด "ราชินีลาเมียร์" ที่ "ถ้ำเคียร์ร่า" เพื่อดรอปของเควส 30 อัน

 
7. วิ่งหากล่องสมบัติ "Supply Chest" ที่ "ถ้ำเคียร์ร่า" เพื่อหาของเควสทั้งหมด 3 อัน

 
8. คุยกับ "ฮีโร่แม๊ก" ที่ "ค่ายเรดออค"

 
9. คุยกับ "พามาซาทรอน" ที่ "ค่ายซาคานเดีย"