[Luna] ใบรับรองแห่งวิญญาณ (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

ใบรับรองแห่งวิญญาณ

 

1. รับเควส คำขอร้องของเอลฟ์ระดับสูง ที่ NPC อิลลูมินัส แมพ วินวัลทเลย์

 

2. ไปที่แมพ บึงต้นไม้ผี ฆ่ามอนเตอร์ สแวมป์แคทเชอร์ ให้ครบ 25 ตัว

 

3. ส่งเควส คำขอร้องของเอลฟ์ระดับสูง ที่ NPC อิลลูมินัส แมพ วินวัลทเลย์

 

4. ไปที่แมพ ถ่ำวินวัลเลย์ชั้นที่ 1 ฆ่ามอนเตอร์ บาซิลิสถ้ำ ให้ครบ 25 ตัว

 

5. ส่งเควส คำขอร้องของเอลฟ์ระดับสูง ที่ NPC อิลลูมินัส แมพ วินวัลทเลย์ และกดรับเควสซ้ำอีกครั้ง

 

6. รับเควส คำขอร้องของเอลฟ์ระดับสูง ที่ NPC ลิเบอร์ท เมือง ซาคาเดีย

 

7. ส่งเควส คำขอร้องของเอลฟ์ระดับสูง ที่ NPC อิลลูมินัส แมพ วินวัลทเลย์

– จะได้รับไอเทม ใบรับรองแห่งวิญญาณ 1 ชิ้น