[Luna] ใบรับรองแห่งการเสียสละ (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

*เควส "ใบรับรองแห่งการเสียสละ"
 
1. คุยกับ "วิปป์" เพื่อรับเควส "การยื่นมือเข้าช่วยเหลือ" ที่ "อัลเคอร์ฮาเบอร์"

 
2. ซื้อ "ยาเพิ่ม HP เลเวล2" มา 100 ขวดจากร้านขายยาทั่วไป ที่ "อัลเคอร์ฮาเบอร์"
 
3. ส่งเควสที่ "เอเลนซาร์" ที่ "อัลเคอร์ฮาเบอร์"

 
4. คุยกับ "โฮเซ่" ที่ "รูอินส์ออฟดราโคเนี่ยน"

 
5. คุยกับ "เอคูโพส" ที่ "มูนไบลน์ฟอเรส"

 
6. คุยกับ "บาร์คา" ที่ "มูนไบลด์สแวมพ์"

 
7. คุยกับ "ฮีโร่แม๊ก" ที่ "ค่ายเรดออค"

 
8. กำจัด "ไจแอนท์แห่งเวทย์" ที่ "วินด์วัลเลย์" เพื่อดรอปของเควส 25 ตัว

 
9. คุยกับ "ฮีโร่แม๊ก" ที่ "ค่ายเรดออค"

 
10. คุยกับ "วิปป์" ที่ "อัลเคอร์ฮาเบอร์"