[Luna] ใบรับรองแห่งการหลบหลีก (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

*เควส "ใบรับรองแห่งการหลบหลีก"
 
1. คุยกับ "เอเลนชาร์" ที่ "อัลเคอร์ฮาเบอร์" เพื่อรับเควส "หายนะกับสมาคมพ่อค้า"

 
2. คุยกับ "บัคมา" ที่ "ทางเข้าวินด์วัลเลย์"

 
3. กำจัด "ยักษ์เขียวนักรบ" ที่ "วินด์วัลเลย์ถ้ำชั้นที่ 1F" เพื่อดรอปของเควสทั้งหมดในเควส

 
4. คุยกับ "บัคมา" ที่ "ทางเข้าวินด์วัลเลย์"

 
3. กำจัด "ทรอลทหารยาม หรือ ทรอล" ที่ "วินด์วัลเลย์ถ้ำชั้นที่ 1F" เพื่อดรอปของเควส 25 อัน

 
5. คุยกับ "บัคมา" ที่ "ทางเข้าวินด์วัลเลย์"

 
6. คุยกับ "เอเลนชาร์" ที่ "อัลเคอร์ฮาเบอร์"