[Luna] ใบรับรองแห่งการนัดหมาย (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

*เควส "ใบรับรองแห่งการนัดหมาย"
 
1. คุยกับ "ลูน่า" ที่ "อัลเคอร์ฮาเบอร์" เพื่อรับเควส "โบราณวัตถุของแท่นบูชา"

 
2. คุยกับ "ลิเบอร์ท" ที่ "ซาคานเดีย"

 
3. คุยกับ "ดีน่า" ที่ "มูนไบลด์ฟอเรส"

 
4. คุยกับ "ดูบาชันทา" ที่ "ค่ายเรด-ออร์ค"

 
5. ทำการหลอม "บันทึกข้อความของเทพเจ้าโบราณ" จากเมนูสร้างใน Skill

 
6. คุยกับ "โพนคอร์มิต้า" ที่ "ทารินทูซ"

 
7. กำจัด "อังครักษ์สเกเลตัน" ที่ "บึงต้นไม้ผีสิง" เพื่อดรอปของเควส 15 อัน

 
8. คุยกับ "โพนคอร์มิต้า" ที่ "ทารินทูซ"

 
9. คุยกับ "ลูน่า" ที่ "อัลเคอร์ฮาเบอร์"