[Luna] ใบรับรองแห่งการผจญภัย (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

*เควส "ใบรับรองแห่งการผจญภัย"
 
1. คุยกับ "พารอค" ที่ "อัลเคอร์ฮาเบอร์" เพื่อรับเควส "การสำรวจพื้นที่"

 
2. กำจัดมอน(ตัวไหนก็ได้) ที่ "ซาคานเดีย" เพื่อดรอปของเควส 5 อัน
 
3. กำจัดมอน(ตัวไหนก็ได้) ที่ "มูนไบลนด์สแวมพ์" เพื่อดรอปของเควส 5 อัน
 
4. กำจัดมอน(ตัวไหนก็ได้) ที่ "วินด์วัลเลย์" เพื่อดรอปของเควส 5 อัน
 
5. กำจัดมอน(ตัวไหนก็ได้) ที่ "ถ้ำเคียร์ร่า" เพื่อดรอปของเควส 5 อัน
 
6. คุยกับ "พารอค" ที่ "อัลเคอร์ฮาเบอร์"

 
7. คุยกับ "เพซิลอส" ที่ "รูอินส์ออฟดราโคเนี่ยน"

 
8. คุยกับ "พารอค" ที่ "อัลเคอร์ฮาเบอร์"