วิธีรับและใช้ Item-Code

วิธีรับ Item-Code

  1. คลิกที่ปุ่ม “รับไอเทมโค้ด” ที่หน้าเว็ป

2. เลือกกิจกรรมหรือโปรโมชั่นที่ต้องการรับไอเทมโค้ด

3. กดที่ปุ่ม รับไอเทมโค้ด ด้านล่างโปรโมชั่น

4. ล๊อกอิน ID ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโปรโมชั่น

5. หากผู้เล่นผ่านเงื่อนไขของกิจกรรมหรือโปรโมชั่น จะสามารถกดรับ Item-Code ได้


วิธีใช้ Item-Code

  1. เมื่อผู้เล่นออนไลน์เข้าตัวละครที่ต้องการรับของรางวัน

2. ให้ผู้เล่นไปยังเมืองหลวง อัลเคอร์ฮาเบอร์

3. หา NPC กิจกรรมที่ชื่อว่า ” หนูกิจกรรม “

4. คุยกับ NPC เพื่อกรอก Item-Code

เมื่อระบบขึ้นหน้าต่างดังภาพ ให้ผู้เล่นกรอก Item-Code ที่ตัวเองได้รับ
* ผู้เล่นสามารถกรอกโค้ดแบบเว้น – หรือไม่เว้นก็ได้ โดยโค้ดที่กรอกนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอไป*

ยกตัวอย่างเช่น

ผู้เล่น A กรอกโค้ด XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 
ก็สามารถรับของรางวัลได้


ผู้เล่น B กรอกโค้ด XXXXXXXXXXXXXXXX
ก็สามารถรับของรางวัลได้

5. เมื่อกรอก Item-Code ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้เล่นสามารถรับของรางวัลได้ที่ตู้จดหมาย

** ตำแหน่งตู้จดหมายตู้ต่างๆบนแผนที่**

6.กดที่บริเวณ หัวข้อจดหมายเพื่อเปิดรับของรางวัล

7. ทันทีที่ผู้เล่นกดรับ ไอเทมจะถุกเก็บไว้ที่ช่องเก็บของ

ทีมงาน Luna X Online
ประกาศวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.10 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า