[Luna] Siege War

[Luna] Siege War

 

เงื่อนไข การเข้าร่วม Siege War

1. ต้องเป็นกิลด์ Lv.3 ขึ้นไป

เวลากิจกรรม

 

ขั้นตอนการเล่น

1. ไปที่เมือง Alker Harbor เพื่อเข้าวาปไปเมือง หมู่บ้านปราสาทเนร่า บริเวณเครื่องเล่น

 

2. เมื่อถึงเวลา Siege War ให้ไปที่บริเวณปราสาท คุยกับ “เชิงเทียนปริศนา” เพื่อเปิดวาปทางเข้า Siege War

 

3. โจมตี Catapult ให้ครบ 8ป้อม

 

4. เมื่อตีป้อมปืนครบ 8ป้อม ให้นำ “วอเตอร์ซี๊ด” ไปย่อนลงใน บ่อน้ำ ใช้เวลา 60วินาทีในการโหลด หากโหลดครบ จะสามารถยึดปรายาทได้ทันที

 

*** สามารถหาซื้อ Item วอเตอร์ซี๊ด ได้ที่เมือง หมู่บ้านปราสาทเนร่า NPC คนขายของทั่วไป แมรี่แอล ***