[Luna] ขั้นตอนการเดิน Quest และระบบ Quest Navigator

ขั้นตอนการเดิน Quest และระบบ Quest Navigator

 

1. ไปที่ NPC ที่ต้องการจะรับเควส (NPC ตัวที่มีเควสจะมีรูปเครื่องหมาย ! สีเหลืองขึ้นบนหัว NPC)


 

2. กดคลิกที่คำว่า “เควส”

 

3. กดคลิกที่ “ชื่อเควสที่ต้องการจะรับ”

4. กด “รับเควส” เพื่อยืนยันการรับเควสอีกครั้ง ขั้นตอนนี้จะเห็นของรางวัล เงิน และ exp ที่ได้รับหากทำเควสสำเร็จ

5. หลังจากรับเควสมาแล้ว สามารถกด “ดับเบิ้ลคลิก” ที่รายการเควสทางขวามือ (ในวงกลมสีแดง) เพื่อดูได้ว่ามอนเตอร์ที่ใช้ในการทำเควสอยู่ส่วนไหนของแผนที่ และสามารถกด “คลิกซ้าย” ที่แผนที่บริเวณกลุ่มที่มีมอนเตอร์เควสอยู่ (ในวงสีน้ำเงิน) เพื่อเดินแบบออโต้ไปหามอนเตอร์ ดังกล่าว

6. เมื่อเดินถึงที่แล้ว ก็กำจัดมอนเตอร์ หรือหาของเควส ให้ครบตามจำนวนที่เควสกำหนด

7. หลังจากตีมอนเตอร์เควส หรือหาของเควสครบตามจำนวนที่เควสกำหนด ทางขวามือในรายละเอียดเควสจะแสดงข้อความว่า “ภารกิจเสร็จสิ้น” สามารถกดตัว M เพื่อเปิด แผนที่ และกดคลิกซ้ายใน แผนที่ เพื่อเดินกลับมายัง NPC ตัวที่รับเควสได้เลยครับ

8. เมื่อเควสเสร็จสิ้น และเดินกลับมาถึง NPC จะแสดงเครื่องหมาย ? สีเหลืองบนหัว และให้กดคลิกที่คำว่า “เควส” อีกครั้ง

9. กดคลิกที่ชื่อ เควสภารกิจที่ สำเร็วแล้ว

10. กด “จบเควส” เพื่อรับของรางวัล ภารกิจที่ทำเสร็จสิ้น

 

ปล. หากรับเควสมาแล้ว และรายละเอียดเควส ไม่แสดงทางขวาของหน้าจอเกม เหมือนในขั้นตอนที่ 5 ให้ กด O (โอ) หรือ ESC > ตั้งค่าเกม > สถานะ > ติ๊กที่ช่อง เตือนลงทะเบียนเควสอัตโนมัติ > ใช้งาน > ยืนยัน

 

ปล. 2 หากรับเควสมาแล้ว และออกเกมเข้าใหม่ และรายละเอียดเควส ไม่แสดงทางขวาของหน้าจอเกม เหมือนในขั้นตอนที่ 5 ให้กด Q (คิว) > คลิกชื่อเควส > ตั้งค่าเตือน ระบบจะกลับแสดงรายละเอียดเควส ทางขวาของหน้าจอเกมเหมือนเดิมครับ