[Luna] วิธีการเปิดเกมแบบ 2จอ

วิธีการเปิดเกมแบบ 2จอ Luna


 

1. เข้าไปที่ Folder ที่ท่านติดตั้งเกม Luna X Online ไว้ และ Copy ตัวเกมทั้งหมด

 

2. วางตัวเกมทั้งหมดไว้ที่ ไดร์ ที่ท่านสะดวก (แนะนำให้วางไว้ข้างๆ ตัวเกมตัวเดิม)

 

3. ทำการ เปลี่ยนชื่อ โฟนเดอร์เกมอันใหม่ ให้ไม่ซ้ำกับโฟนเดอร์เกม ตัวเก่า

 

4. เข้าเกมที่โฟนเดอร์ Launcher ของทั้ง 2ตัวเกม เพื่อเข้าเกมแบบ 2จอ