[Luna] ระบบร้านฝากขาย หรือ AH

[Luna] ระบบร้านฝากขาย หรือ AH

 

NPC ร้านฝากขาย หรือ AH จะอยู่ที่เมือง อัลเคอร์ฮาร์เบอร์ ชื่อ NPC ตัวแทนขาย พาราจูดา
  

ขั้นตอนการฝากขายมีดังนี้ *** สำหรับผู้ขาย ***
1. คุยกับ 
NPC ตัวแทนขาย พาราจูดา

2. เลือกหัวข้อ "ลงทะเบียน"

3. เปิดหน้าต่างช่องเก็บของ 
– ลากไอเทม จากช่องเก็บของ ของเราไปใส่ไว้ที่ช่องในวงกลมสีแดง 2
– ใส่ราคาในช่องวงกลมสีแดง 3
– ระบบจะทำการคำนวนราคาไอเทมทั้งหมดให้ในช่อง กลมวงสีแดง 4
– และกดปุ่ม "ลงทะเบียน" ซ้ายล่าง

4. ไอเทมจะเข้าไปอยู่ในร้านฝากขาย

5. เมื่อไอเทมขายหมด จะสามารถรับเงินได้ที่ NPC เมลบ๊อกซ์ ตู้จดหมาย
  

*** สำหรับผู้ซื้อ ***
1. คุยกับ 
NPC ตัวแทนขาย พาราจูดา

2. หัวข้อ "ซื้อไอเทม"
– พิมชื่อไอเทมที่ต้องการจะซื้อ และกด "ค้นหา" ในช่อง 1
– กดคลิกที่ชื่อไอเทม ที่ต้องการจะซื้อ ให้ตัวหนังสือเป็นสีเหลือง ในช่องที่ 2
– กดที่คำว่า ซื้อไอเทม ในช่องที่ 3
– ใส่จำนวน ไอเทมที่ต้องการจะซื้อ และกด "ยืนยัน" ในช่องที่ 4

3. เมื่อซื้อไอเทมเสร็จแล้ว ไอเทมที่เราซื้อจะไปอยู่ที่ NPC เมลบ๊อกซ์ ตู้จดหมาย