แนะนำเกม

[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Mage > Cleric

[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Mage > Cleric

[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Mage > Wizard

[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Mage > Wizard

[Luna] NPC เริ่มต้นเควสเปลี่ยนอาชีพคลาส 3

[Luna] NPC เริ่มต้นเควสเปลี่ยนอาชีพคลาส 3

[Luna] ใบรับรองแห่งการผจญภัย (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

[Luna] ใบรับรองแห่งการผจญภัย (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

[Luna] ใบรับรองแห่งการหลบหลีก (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

[Luna] ใบรับรองแห่งการหลบหลีก (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

ระบบสงครามชิงปราสาท

ระบบ Nera Castle Siege War หรือ สงครามชิงปราสาท

[Luna] ใบรับรองแห่งการนัดหมาย (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

[Luna] ใบรับรองแห่งการนัดหมาย (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

[Luna] ใบรับรองแห่งการเสียสละ (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

[Luna] ใบรับรองแห่งการเสียสละ (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

[Luna] Siege War

[Luna] Siege War

[Luna] ใบรับรองแห่งนักรบ (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)

[Luna] ใบรับรองแห่งนักรบ (ใช้เปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 3)